Zakres prac

Nasza firma świadczy usługi w zakresie robót ziemnych i transportu ciężarowego oraz wynajem sprzętu na terenie Łodzi i okolic.
W zakres naszych prac wchodzą następujące prace:

 • Różnego rodzaju wykopy pod fundamenty ,szamba, studnie, kanalizacje, kable elektryczne, przyłącza wodne itp.
 • Pogłębiania i wykopu stawów, oczek wodnych, drenaże, odwodnienia itp.
 • Zasypki fundamentów,
 • Zdejmowanie warstwy humusowe
 • Wyrównywanie, niwelacja terenu
 • Korytowanie pod drogi, kostkę brukową i chodniki,
 • Wykonywanie dróg dojazdowych
 • Plantowanie terenu,
  Załadunek i rozładunek materiałów budowlanych,
 • Kompleksowe rozbiórki obiektów budowlanych wraz z wywozem gruzu
 • Wywóz gruzu oraz mas ziemnych
 • Kompleksowe sprzątanie terenów
 • Wycinka drzew krzewów i gałęzi;
 • Kruszenie gruzu
 • Transport dużych gabarytów
 • Odśnieżanie i utrzymanie w czystości dróg (okres zimowy)
 • Odbiór materiałów budowlanych kontenerami
 • Wynajem sprzętu budowlanego